shadow

APRIL, APRIL

Jag hoppas ni förstod att mitt förra inlägg var ett aprilskämt!

Även om Cesar Millan säger enstaka bra saker, tycker jag att hans metoder generellt är förkastliga. Att ledarskap skulle handla om att trycka ner andra flockmedlemmar och att alltid, villkorslöst, äta före dem, är rent nonsens som det inte finns några belägg för i vetenskapen. Tvärtom säger modern etologi att en vargflock snarare är att betrakta som en familj, än en grupp med strikt rangordning. En familj, där var och en har sina uppgifter och där alla behandlar varandra med respekt och tar hänsyn till varandras behov.

Läs gärna den här artikeln i ämnet, skriven av Per Jensen, professor i etologi (som för övrigt höll i Hundens beteendebiologi 1 och 2 på Linköpings universitet, som jag gick förra läsåret).