Kullor på väg med kor

Ofta låg fäboden flera mil från hemgården. Den här buföringen var dock betydligt kortare …