Silhuett av flicka och hund på stor sten.

Silhuett

Queens of the world!